Opleidingsprogramma’s waarin complexe dynamiek bij gedragsverandering van mens en organisatie aan de orde komt.

VDO Nijmegen: Master Managing Human Resources
Uw persoonlijke effectiviteit wordt uitgebouwd tot het initiëren en aansturen van complexe strategische veranderingsprocessen binnen uw organisatie.

Universiteit Maastricht: Master Conflictmanagement
In de conceptuele leerlijn staat het verwerven van kennis en vaardigheden centraal. Er worden uiteenlopende theorieën bestudeerd waaronder complexe dynamiek in conflicten en bij conflictmanagement.

Erasmus Universiteit Rotterdam:
Master Corporate Social Responsibility Management

Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan complexe dynamiek bij veranderingen van mens en organisatie.

Universiteit Utrecht: Executive Programma 'Chaostaal'

De vraag komt aan de orde waarom de principes achter de chaos en complexiteitstheorie zo anders zijn dan die van gangbare benaderingen.

De Baak, Noordwijk: De Nieuwe Manager (DNM)
De visie op veranderingsbereidheid en strategie wordt onder meer gevoed met inzicht in complexe dynamiek.

SRA-Academie: Management & communicatiecursussen
Aan de orde komen onder meer inzichten in complexe dynamiek bij gedragsveranderingen van mens en organisatie.

Continuity Planning Associates: Managementtraining
Met aandacht voor inzichten in complexe dynamiek bij gedragsveranderingen van mens en organisatie.

Focus: Management van processen
Een van de colleges betreft het innovatieproces dat te begrijpen is als een onderdeel van evolutie. U maakt tijdens dit college kennis met de complexe dynamiek van de sociale evolutie.
ContactDr. Ing. Rob Zuijderhoudt
Anton Mauvelaan 1
1401 CJ Bussum
e-mail: zuijderhoudt@hccnet.nlr
telefoon: (035) 691 64 36