Rob Zuijderhoudt heeft een rijke ervaring als organisatieadviseur. Hij maakte de omwenteling mee van scientific management naar toegepaste psycho-sociale wetenschap. Hij is bekend vanwege zijn inzicht in complexe dynamiek met chaos en zelfordening.

Toen Ilya Prigogine in 1977 de Nobelprijs voor Chemie kreeg voor zijn verklaring van 'het ontstaan van organisatie in de natuur', rees bij Rob Zuijderhoudt de vraag: 'Is dat inzicht ook toepasbaar in de organisatiekunde?'

In 1985 publiceerde hij een eerste artikel daarover: het begin van een lange reeks. Sinds die tijd is hij voortdurend bezig om zijn inzicht in deze materie uit te breiden, te verdiepen en daadwerkelijk toe te passen in organisaties.

In 1993 won hij de Professionele Publicatieprijs van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA.)Artikelen van Rob Zuijderhoudt:

1985: Synergy

1992: Principes van synergie en zelfordening

1999: Stand van de synergetica

2000: Provocatief adviseren

2001: Innovatie in het denken over innovatie

2002: Logica van Chaos in veranderingsprocessen

2004: Adaptieve organisatie

2007: Op zoek naar Synergie (boek)

2008: Bewust samenleven in chaos en complexiteit

2009: Interview in MD

2009: Manifest voor een nieuwe tijd

Sheets