Op zoek naar Synergie

‘Op zoek naar Synergie’ biedt een nieuw inzicht in alle ontstaans- en veranderingsprocessen.

Synergie is de spontane verbetering van efficientie en effectiviteit waarin alle delen van een organisatie beter met elkaar samenwerken.
De dynamiek in het gedrag van mensen blijkt dezelfde als die in organisaties en in de samenleving. Met dit inzicht kunnen veranderingen en ontwikkelingen in organisaties en in de samenleving beter begrepen worden.

De lezer van dit boek volgt onwillekeurig een training in de complexe dynamiek waarop de evolutie is gebaseerd. Dat is dezelfde dynamiek die in het dagelijks leven een doorslaggevende rol speelt in persoonlijke relaties, in de relatie van het individu tot organisaties en tot de samenleving in het algemeen.

De lezer volgt dezelfde weg die de auteur is gegaan bij het verwerven van dat inzicht. Deze weg is niet eenvoudig, maar de vergezichten zijn gaandeweg adembenemend en veelbelovend.

Een verhelderend boek voor wie professioneel betrokken is bij veranderingsprocessen, zoals bestuurders, managers en hun adviseurs, maar ook voor bewuste wereldburgers die nadenken over de grote veranderingsprocessen die de hele wereld betreffen.

meer informatie over ‘Op zoek naar Synergie

samenvatting van het boek

bestel hier