Welkom op deze siteIk ben Rob Zuijderhoudt, organisatieadviseur
met een zelfstandige adviespraktijk.


Ik werk zowel voor bedrijfsleven als overheid. Doel: verbeteren van de bedrijfsvoering, het vergroten van winstgevendheid en de kwaliteit van de dienstverlening.

Ook in de 42 jaar die ik voor Berenschot BV werkte was dat doel hetzelfde. Maar in mijn huidige praktijk leg ik daarbij met succes meer en meer de nadruk op het realiseren van synergie om veranderings-processen in te zetten en te bestendigen.

Synergie

Alle onderdelen van een organisatie gaan sprongsgewijs effectiever en efficiënter met elkaar samenwerken zodra er zich nieuwe synergie voordoet. De organisatie realiseert daardoor een andere oplossing voor haar functie in de maatschappij. Soms slaagt de onderneming, het bedrijf of de organisatie er niet in dat op eigen kracht te bereiken en is er een rol weggelegd voor een coach en veranderkundige, om mens en organisatie op een goed spoor te brengen.

Vernieuwing
Het vinden van synergie vereist inzicht in alternatieven voor bestaande processen in de organisatie. Ik koppel mijn lange ervaring als organisatieadviseur aan mijn vernieuwende zienswijze op het gebied van synergie. Daarover schreef ik een boek dat als toonaangevend gewaardeerd wordt. Over mijn werkwijze kunt u op deze site meer informatie vinden.


Op zoek
naar Synergie


gaat vooral over de weerbarstigheid van organisaties als geordende systemen, en hoe daarin beweging kan ontstaan door zelforganisatie.

Dat is een heel andere manier van kijken: het gaat hier om innovatie van ons denken over organiseren.
Prof. Dr. J. J. (Jaap) Boonstra